Author Archives: Адвокат Русинов

„ИЗВИНЯВАМ СЕ!”

Тази сакрална фраза е завладяла обществото ни. Наместо „ИЗВИНЕТЕ МЕ!”, „ПРОЩАВАЙТЕ!” или „МОЛЯ, ДА МЕ ИЗВИНИТЕ!”, у нас се научихме да се самоизвиняваме ! Наклепал си другарчето- „ИЗВИНЯВАМ СЕ!”, сгазил си двама-трима на пешеходна пътека- „ИЗВИНЯВАМ СЕ!” (то май до трима беше разрешено !), управлявах Ви, но не ми се получи- „ИЗВИНЯВАМ СЕ!”. Стана така, че вече нямаме нужда от другия. Нямаме нужда от приятели, нямаме нужда от колегиалност, нямаме човещина!

Ето, текат избори…….! Абе нема значение какви! То е едно скубане за косите, едно Фърляне по плочките, влачене за вратовръзките….мани, мани! Закани- Ша та риформирам, да знаиш! Лустрация, лустрация за тебе- Недостоен!

Отсъства градивност, съзидателност (с изключение на „Ларгото”!). Една сграда, иначе хубава, се строи в центъра на София повече от 20 (двадесет) години! Японците такива ги завършват за 2 (две).

Ако за всяка истинска реформа трябва да умножаваме по десет…..тежко ни!

ИЗВИНЯВАМ СЕ за правописа! Когато учех граматика течеше реформа в образованието!

НеКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПО ПРЕДСТОЯЩИЯ ДОКЛАД НА ЕК

Кой подред беше предстоящият доклад ?!

Ще се реформира ли съдебната ни система ?

Ще се реформира…ли, ама друг път…ли ?!

Новата съдебна система със старите кадри ли ще работи ?

Очакват се очаквани критики и все същата ответна реакция от обещания, заклинания и… „Като ми пееш Пенке ле….” !

Доклад, дупка не прави, но гнила ябълка здрави разваля !

Докато се наумуваме, Висш съдебен съвет да се не налудува ?!

Когато не искаш нещо да се случи, отлагай го ! Ние точно това правим- отлагаме ! Не знам дали с цел да не се случи ! Почне ли се една работа, тя трябва да се доведе докрай. Това се знае. Но знае ли се посоката ? Да не се окаже, че движението е в кръг и накрая да се озовем в началната точка ?! До момента нито веднъж и от никого не съм чул да се назовават „малките камъчета”, които пречат на нашето правораздаване. Никой ли не ги забелязва или на тях се разчита да обърнат файтона с реформаторите и готовата (дай Боже) реформа ?!

ЗАКОНИ И ОБЩЕСТВО

Все още актуални са коментарите свързани с предложенията за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Много граждани-неюристи считат, че това не ги касае, но се заблуждават. Адвокатурата е тяхното средство за защита срещу всякакви беди, които могат да ги сполетят .

Сега действащият ЗА има редица несъвършенства и остаряла философия, които отдавна се нуждаят от промяна. Той и системата от някои други закони, постепенно принизиха ролята на адвоката в нашето общество, а това е белег на незрялост и съмнителна демокрация.

Днес се констатират плахи опити нещо в тази връзка да се промени,но няма истински дебат по същество!

Не може да се постигнат особено добри резултати само с ремонт на ЗА. Трябва да се внесат корекции и в други Закони, като ЗСВ, ГПК, НПК, вероятно и други.

Така например спешно трябва да се променят и допълнят процедурите по чл. 151 и 152 и раздел „Доказателства” от ГПК, както и тези по чл. 311 и 312 от НПК, разбира се и редица други, с оглед ограничаване на възможностите за препятстване на защитата, манипулиране на процеса и дори корупция, както и за да се гарантира обективността в процеса на доказване и крайният Акт на ръководно-решаващият орган.

Разбира се примерите са в контекста на едни по-фундаментални и детайлни промени, и трябва да се имат предвид, ако имаме желание да претърпим развитие, което да ни даде повече справедливост в правораздаването.