Daily Archives: 20/01/2016

НеКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПО ПРЕДСТОЯЩИЯ ДОКЛАД НА ЕК

Кой подред беше предстоящият доклад ?!

Ще се реформира ли съдебната ни система ?

Ще се реформира…ли, ама друг път…ли ?!

Новата съдебна система със старите кадри ли ще работи ?

Очакват се очаквани критики и все същата ответна реакция от обещания, заклинания и… „Като ми пееш Пенке ле….” !

Доклад, дупка не прави, но гнила ябълка здрави разваля !

Докато се наумуваме, Висш съдебен съвет да се не налудува ?!

Когато не искаш нещо да се случи, отлагай го ! Ние точно това правим- отлагаме ! Не знам дали с цел да не се случи ! Почне ли се една работа, тя трябва да се доведе докрай. Това се знае. Но знае ли се посоката ? Да не се окаже, че движението е в кръг и накрая да се озовем в началната точка ?! До момента нито веднъж и от никого не съм чул да се назовават „малките камъчета”, които пречат на нашето правораздаване. Никой ли не ги забелязва или на тях се разчита да обърнат файтона с реформаторите и готовата (дай Боже) реформа ?!