Blog Archives

Закон за Адвокатурата - чл.29, ал.1-ва

“Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната, Адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на Съдия”